Helal Tavuk

E) Kesim Anındaki Şartlar

Otomatik makine kesimi olmaması

Kesimler asla giyotin ismi verilen otomatik bir makine tarafından kesilmemelidir. Müslüman bir kasap vasıtasıyla kesilmelidir.

Şoklamaya dikkat edilmesi

Endüstriyel kesimlerde kancalara asılan tavukların kesim sonrası çırpınmasını engellemek için kesim öncesinde baş kısımları bir müddet içi su dolu elektroşok havuzuna sokularak sersemletilmektedir. Bu dinen uygun bir durum değildir zira zayıf hayvanlar o esnada elektroşok veya havasız kalmanın etkisiyle can vererek murdar olur. Böyle bir hayvanın eti helal olmaz. Günde 200.000 hayvanın kesildiği bir kesim tesisinde ne kadar hayvan bu şekilde can vermiştir tespiti mümkün olmadığından şüphe artacaktır. Dinimiz şüpheli şeylerden kaçınmamızı emretmiştir. Kesim aletinde aranan şartlar kısmında bu konuyu daha teferruatlı olarak işlemiştik.

“Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında (haram veya helal olduğu) şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de, ırzını da tebrie etmiş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur, tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki, her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun, her melikin bir koruluğu vardır, Allah’ın koruluğu da haramlarıdır. Haberiniz olsun, cesette bir et parçası var ki, eğer o sağlıklı olursa cesedin tamamı sağlıklı olur, eğer o bozulursa, cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir.” [Buharî, İman 39, Büyû 2; Müslim, Müsakat 107, (1599); Ebu Davud, Büyû 3, (3329, 3330); Tirmizî, Büyû 1, (1205); Nesâî, Büyû 2, (7, 241).]

Müslüman bir kasabın kesmesi

Kesen kişide aranan şartlar bahsinde hayvanların müslüman bir kasap tarafından kesilmesi hususunu detaylıca incelemiştik.

Sağ el ile kesilmesi

Fıkıh kitaplarımızda alimlerimiz hayvan kesimi bahsinde sol elini kullanan birinin sağ elini kullanan birine vekalet vermek suretiyle hayvan kesilmesini aksi takdirde kerahet olacağını yazmaktadırlar. Bu sebepten kasapların sağ elini kullananlar tercih edilmelidir.

Besmele ile kesilmesi

Besmele ile kesim helal tavuk şartlarının temelini oluşturan şartlardan biridir. Bunu detaylı olarak Kesen Kişide Aranan Şartlar bahsinde işledik.

Kafanın tamamen kopartılmaması

Hayvanı keserken kanın tamamen vücuttan çıkması için kafanın kopartılmaması gerekir. Kafa koptuğu zaman sinir sistemi felç olacağından kan istenildiği gibi boşalmaz bu da hayvan etinden kerahete sebep olacaktır.

Scroll to Top